Střední odborné učiliště Tišnov, Náměstí míru 22

Učební obory

Automechanik

Obor automechanikKód oboru:23-68-H/001
Délka studia:3 roky
Zakončení studia:Výuční list

Opravář zemědělských strojů

Obor opravář zemědělských strojůKód oboru:41-55-H/003
Délka studia:3 roky
Zakončení studia:Výuční list

Provoz služeb

Obor provoz služebKód oboru:69-53-H/003
Délka studia:3 roky
Zakončení studia:Výuční list

Prodavač smíšeného zboží

Obor prodavač smíšeného zbožíKód oboru:66-51-H/004
Délka studia:3 roky
Zakončení studia:Výuční list

Zámečník

Obor zámečníkKód oboru:23-51-H/001
Délka studia:3 roky
Zakončení studia:Výuční list

Přijímací řízení

Žáci jsou přijímáni na základě výsledků dosažených v posledních dvou klasifikačních obdobích základní školy. K přijímacímu řízení jsou zváni pouze ti uchazeči, kteří mají podanou řádnou přihlášku, opatřenou potvrzením lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu ve zvoleném oboru.

Přijímací řízení probíhá formou pohovoru s uchazečem, který se uskuteční dne 20.4.2007.


^ Nahoru | Tisk |