Střední odborné učiliště Tišnov, Náměstí míru 22

Služby

Služby motoristům

SOU nabízí vlastníkům vozidel v dílenském areálu Za červeným mlýnem v Tišnově tyto služby:

 • přípravu osobního vozidla k TP - včetně nezbytných oprav a seřízení
 • zajištění vlastní TP vozidla - včetně vyřízení příslušných dokladů
 • kontrolu účinnosti brzd na válcové zkušebně
 • diagnostiku technického stavu tlumičů pérování
 • opravu a seřízení karburátorů

Bližší informace je možné získat na tel. č. 549 410 076 u ing. Maška.

Služby svářečské školy při SOU Tišnov

 1. Základní kurzy svařování dle ČSN 050705
  • svařování elektrickým obloukem obalenou elektrodou
  • svařování elektrickým obloukem v ochranných plynech
  • svařování plamenem a řezání kyslíkem
 2. Zaškolení svářečských dělníků dle ČSN 050705 - zaškolení pro obsluhu speciálních zařízení
 3. Doškolení a přezkoušení svářečů dle ČSN 050705
 4. Přípravné kurzy k úředním zkouškám
  • zkouška dle ČSN EN 287-1,2
  • zkouška dle ČSN EN 1418
 5. Prodlužování platnosti osvědčení po 6 měsících podle ČSN EN 287-1
 6. Přípravné kurzy k periodickým úředním zkouškám podle ČSN EN 287-1

Poradenská činnost

 • Posouzení svářečských pracovišť a stanovení požadavků na kvalifikaci svářečů
 • Vypracování technologických postupů svařování dle ČSN EN 288
 • Určování stupňů jakosti svarových spojů ocelí dle ČSN EN ISO 5817
 • Příprava k získání osvědčení - Průkaz způsobilosti pro provádění ocelových konstrukcí dle ČSN 73 2601
 • Zavádění systémů řízení jakosti dle normy ISO 9001-9004
 • Vypracování technologického postupu svařování dle ČSN EN ISO 15609-1 a 15609-2

Dozorčí činnost

Zajištění odborného dozoru při výrobě svařovaných konstrukcí dle ČSN EN 719 a ČSN EN 729-1,2,3,4.

Bližší informace o svářečské škole, poradenské a dozorčí činnosti lze získat u Ing. Miroslava Jaška na tel. č. 549 410 076 nebo 776 730 743


^ Nahoru | Tisk |