Střední odborné učiliště Tišnov, Náměstí míru 22

Přijímací řízení pro šk. rok 2007/2008

Studijní obory

KódNázevFormaPočet přijímaných žáků
64-41-LPodnikánídenní30
64-41-LPodnikánídálková30

Tříleté učební obory

KódNázevFormaPočet přijímaných žáků
23-51-H/001Zámečníkdenní30
64-41-L/001Automechanikdenní30
45-55-H/003Opravář zemědělských strojůdenní30
69-53-H/003Provoz služebdenní30
69-51-H/004Prodavač smíšeného zbožídenní30

Kritéria přijímací řízení pro šk. rok 2007/2008

Do studijního oboru 64-41-L/524 Podnikání denní a dálkové studium

  • zdravotní způsobilost potvrzená lékařem
  • žáci, kteří v prvním pololetí končícího ročníku a na závěrečném vysvědčení v předchozím školním roce měli průměr známek z povinných a volitelných předmětů nejvýše 1,5 včetně, a neměli z žádného z těchto předmětů stupeň dobrý a horší, budou přijati bez konání přijímacích zkoušek
  • výsledky přijímací zkoušky z předmětů jazyk český a matematika - vyšší počet dosažených bodů. Nejnižší počet je stanoven na 25 získaných bodů.V případě rovnosti získaných bodů rozhoduje nižší průměr známek z povinných a volitelných předmětů v učebním oboru v tomto pořadí: 3. ročník - pololetní hodnocení, 2. ročník - závěrečné hodnocení, 1. ročník - závěrečné hodnocení
  • celkový počet přijímaných žáků v 1. kole po přijímacích zkouškách - 30
  • počet žáků přijímaných v rámci odvolacího řízení - 0

Do učebních oborů

  • zdravotní způsobilost potvrzená lékařem
  • průměrný prospěch z povinných a volitelných předmětů z 1. pololetí posledního ročníku ZŠ:
KódNázevPrůměr
23-51-H/001Zámečník2,5
23-68-H/001Automechanik2,2
41-55-H/003Opravář zemědělských strojů2,5
69-53-H/003Provoz služeb2,5
66-51-H/004Prodavač smíšeného zboží2,5

V případě stejného prospěchu z 1. pololetí posledního ročníku ZŠ rozhoduje lepší průměrný prospěch z povinných a volitelných předmětů v pořadí postupně nižších ročníků ZŠ (závěrečné hodnocení).

^ Nahoru | Tisk |