Střední odborné učiliště Tišnov, Náměstí míru 22

Novinky

Přijďte se podívat

Každou první středu v měsíci nás můžete navštívit a prohlédnout si prostory školy.


Den otevřených dveří

5. prosince 2007 v době od 8.00 do 16.00 hodin


Školní ples 2008

18.ledna 2008

Střední odborné učiliště Tišnov

Vítejte na oficiálních stránkách SOU Tišnov

Střední odborné učiliště v Tišnově se řadí ke školám s dlouholetou tradicí v přípravě pracovníků v oborech zemědělství, opravárenství a v posledních letech i v oborech provoz služeb a podnikání.

Naše škola nabízí budoucím studentům široký výběr učebních oborů a možnost dalšího vzdělávání v denním i dálkovém nástavbovém studiu s velmi dobrým materiálovým zabezpečením výuky.

Úvodník ředitele SOU

Obor provoz služeb

Obor provoz služeb

Dílny SOUZ

Dílny SOUZ

Dílny SOUZ

Dílny SOUZ

Dovolte, abych vás přivítal na internetových stránkách Středního odborného učiliště v městě Tišnově.

Milí mladí přátelé, vážení rodiče.

Město Tišnov se nachází v malebném podhůří českomoravské vysočiny, údolím protéká řeka Svratka. V Tišnově a v Blízkém okolí se můžete setkat s celou řadou historických památek, turistických zajímavostí ale i moderní výstavbou.

K Tišnovu nedílně patří i zemědělské školství zastoupené dříve střední zemědělskou technickou školou a zemědělským učilištěm, dnes středním odborným učilištěm zemědělským.

Téměř 45 let naše SOU vychovávalo a vychovává učně, žáky a studenty, kteří se v dřívější době uplatňovali převážně v zemědělských provozech, dnes i mimo zemědělskou oblast (např. provoz služeb, stravování, opravárenství atd.).

V nově vybudovaných a zmodernizovaných učebnách, dílenských prostorech, ale i v podnicích, kde žáci absolvují teoretické vyučování a odborný výcvik, umožňujeme žákům získat co nejvíce teoretických a praktických znalostí a dovedností pro své budoucí povolání.

Absolventi mají možnost po ukončení učebního oboru nebo studia pokračovat maturitní nadstavbou nebo vysokou školou.

Investice do vlastního vzdělání patří k těm nejefektivnějším, je vkladem na celý život a určitě stojí za to zaměřit své úsilí právě do této oblasti.

Přeji Vám, pokud se rozhodujete studovat právě na naší škole, aby se vám u nás líbilo.

Za všechny

Ing. Holánek František
ředitel SOU Tišnov


^ Nahoru | Tisk |